Cenník na prenájom celej chalupy s kapacitou 14 lôžok, sauna je v cene. Na jednu noc sa chalupa neprenajíma.

  Zima: 3.1. - 31.3.2019  →   170.-Euro/ objekt/ noc  →  minimum nocí: 2
  Jar: 1.4. - 30.6.2019  →   150.-Euro/objekt/noc  →  minimum nocí: 2
  Leto: 1.7. - 1.9. 2019  →   160.-Euro/objekt/noc  →  minimum nocí: 2
  Jeseň:2.9. - 21.12.2019  →   150.-Euro/objekt/noc  →  minimum nocí: 2
  Veľká noc - Vianoce  →   210.-Euro/objekt/noc  →  minimum nocí: 4
  Silvester  →   250.-Euro/objekt/noc  →  minimum nocí: 5

  kalendár obsadenosti

  Ubytovanie­NaSlovensku.e­u

  Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko - zadarmo
  Deti 3 - 10 rokov - zľava podĺa dohody
  Psík 5 EUR za noc
  Pri krátkych pobytoch sauna za poplatok.  účet: Unicredit bank

  813 33 Bratislava
  Šancová 1/A

  6888347011/1111
  BIC: UNCRSKBX
  IBAN: SK2411110000006888347011  Zálohu vo výške 50% ceny pobytu je záujemca povinný zaplatiť bez zbytočného odkladu po potvrdení termínu pobytu zo strany ubytovateľa.

  Zvyšnú 50% časť ceny pobytu a kauciu je záujemca povinný zaplatiť

  v hotovosti pri nástupe na pobyt.

  Kaucia:

  Vratná kaucia: 100.-Euro bude vrátená pri odchode po bezškodovom priebehu.


  Storno, ktoré je záujemca povinný zaplatiť pri odstúpení od zmluvy

  51 až 60 dní pred nástupom na pobyt vo výške 20% zálohy,

   41 až 50 dní pred nástupom na pobyt vo výške 30% zálohy,

   31 až 40 dní pred nástupom na pobyt vo výške 40% zálohy,

   20 až 30 dní pred nástupom na pobyt vo výške 70% zálohy,

   10 až 19 dní pred nástupom na pobyt vo výške 90% zálohy,

   9 a menej dní pred nástupom na pobyt vo výške 100% zálohy.


  Na základe objednávky záujemcu ubytovateľ potvrdí záujemcovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie termín pobytu, cenu pobytu a zálohu ceny pobytu vypočítané v súlade s cenníkom uvedeným na web stránke ubytovateľa : www.chatadajsi.sk.


  Zaplatením zálohy vo výške minimálne 50% ceny pobytu zo strany záujemcu sa objednávka stáva záväznou a medzi ubytovateľom a záujemcom vzniká zmluvný vzťah, na ktorý sa vzťahujú zmluvné podmienky uvedené na www.chatadajsi.sk.


  Záujemca zaplatením zálohy potvrdzuje, že sa oboznámil a bezvýhradne súhlasí s cenníkom ubytovania, storno podmienkami a ostatnými zmluvnými podmienkami uvedenými na www.chatadajsi.sk.


  Záujemca má právo pred začatím pobytu odstúpiť od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia ubytovateľovi. V prípade odstúpenia je povinný zaplatiť ubytovateľovi storno uvedené na www.chatadajsi.sk.

  V prípade, ak záujemca/ubytovaný pobyt z akéhokoľvek dôvodu ukončí pred dohodnutým termínom jeho ukončenia alebo v prípade, ak nenastúpi na pobyt, záujemca/ubytovaný nemá nárok na finančnú náhradu resp. nemá nárok na vrátenie ceny pobytu alebo jej časti za nevyčerpaný pobyt.